Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die wordt geproduceerd uit meestal hernieuwbare bronnen die niet opraken. Duurzame energie is niet altijd hernieuwbare energie. Zoals kernenergie, thoriumenergie en biomassa dit zijn wel duurzame energie bronnen maar ze zijn niet hernieuwbaar. Deze duurzame energie bronnen zijn wel beter in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, die eindig zijn en waarbij co2 wordt uitegestoot. Duurzame hernieuwbare energiebronnen zijn onder andere zonne-energie, windenergie en waterkracht. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Waarom is duurzame energie belangrijk?

Duurzame energie is belangrijk omdat het de oplossing kan bieden voor enkele van de grootste problemen waarmee we te maken hebben als mensheid. Ten eerste kan het ons helpen om de klimaatverandering te bestrijden. Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen en de schade aan het milieu beperken.

Hoeveel energie in Nederland komt van duurzame energie bronnen?

In Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzame energiebronnen en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar hoeveel procent van de energie in Nederland is eigenlijk afkomstig van duurzame energiebronnen?

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 20 procent gestegen. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent. In 2022 kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, een jaar eerder was dit 33 procent. Nederland haalt de meeste duurzame energie uit windenergie, zonne-energie en biomassa uit wind haalde Nederland in 2022  ruim 21,15 miljard kWh uit zonne-energie 17,68 kWh en uit biomassa 8,56 kWh.

Naast de duurzame energiebronnen wordt er in Nederland ook gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare duurzame energiebronnen, zoals kernenergie. Kernenergie wordt gezien als een controversiële vorm van energie, vanwege de risico’s op kernrampen en de opslag van nucleair afval. Momenteel is ongeveer 3% tot 4% van de energie in Nederland afkomstig van kernenergie.

Omdat het grootste gedeelte van de Nederlandse energie afkomstig is van fossiele brandstoffen kan je ook zelf nadenken over of je zelf duurzame energie kan gaan gebruiken door bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen.

Duurzame energie bronnen

Dit zijn enkele voorbeelden van duurzame er nieuwebare energiebronnen.

Zonne-energie

Zonne-energie is een van de snelst groeiende duurzame energiebronnen. Het wordt geproduceerd door zonnepanelen die het zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit. Zonne-energie kan worden gebruikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen en kan zelfs worden gebruikt om hele steden van stroom te voorzien.

Windenergie

Windenergie wordt geproduceerd door windturbines die de wind gebruiken om elektriciteit op te wekken. Windenergie wordt steeds populairder in veel landen, omdat het een schone en hernieuwbare energiebron is.

Waterkracht

Waterkracht is een van de oudste vormen van duurzame energie en wordt geproduceerd door waterkrachtcentrales die waterkracht omzetten in elektriciteit. Waterkracht is een betrouwbare en goedkope vorm van duurzame energie.

Enkele voorbeelden van duurzame energie die niet hernieuwbare zijn.

Kernenergie

Kernenergie wordt geproduceerd door splijting van atomen in kerncentrales. Het is duurzaam omdat het geen broeikasgassen uitstoot en omdat de hoeveelheid energie die uit een bepaalde hoeveelheid brandstof wordt geproduceerd erg hoog is. Aan de andere kant heeft kernenergie echter wel problemen met afval en veiligheid, en de productie ervan is vaak duur.

Afvalverbranding

Afvalverbranding is een proces waarbij afval wordt verbrand om energie op te wekken. Hierdoor wordt afval nuttig gebruikt in plaats van; gestort te worden, waardoor broeikasgasemissies worden verminderd. Afvalverbranding heeft echter wel de potentiële negatieve effecten van luchtverontreiniging en het genereren van giftige restproducten.

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal, zoals hout of plantaardig afval, dat wordt gebruikt om energie op te wekken. Dit proces stoot geen fossiele brandstoffen uit, waardoor het als duurzaam wordt beschouwd. Het probleem met biomassa is echter dat de productie ervan kan leiden tot ontbossing en de vernietiging van biodiversiteit. Bovendien kan het gebruik van biomassa een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Offerte aanvragen

Waar wil je een offerte voor ontvangen?