Een warmtepomp vereist over het algemeen weinig onderhoud, omdat het een relatief eenvoudig apparaat is dat weinig bewegende delen heeft. Bovendien werkt een warmtepomp meestal op basis van natuurkundige principes, zonder dat er sprake is van verbranding of andere chemische reacties. Hierdoor is er minder kans op slijtage of vervuiling van onderdelen.
Desondanks is het wel belangrijk om regelmatig enkele zaken te controleren en schoon te maken om ervoor te zorgen dat de warmtepomp goed blijft functioneren en een lange levensduur heeft.

Wat voor onderhoud verijst een warmtepomp?

Het belangrijkste onderhoud dat een warmtepomp vereist, is het schoonhouden van de filters. De filters zorgen ervoor dat de lucht die door de warmtepomp stroomt, vrij blijft van stof, vuil en andere deeltjes. Als de filters vuil worden, kan de warmtepomp minder efficiënt werken en uiteindelijk zelfs defect raken. Het is daarom belangrijk om de filters minstens één keer per maand schoon te maken of te vervangen, afhankelijk van het type filter dat je hebt.

Daarnaast is het aan te raden om de buitenunit van de warmtepomp regelmatig schoon te maken, vooral als deze zich in een stoffige of vuile omgeving bevindt. Dit kan bijvoorbeeld door de unit af te spoelen met water en eventueel een mild reinigingsmiddel te gebruiken als er hardnekkig vuil is.

Het is ook belangrijk om de warmtepomp regelmatig te laten controleren door een professionele installateur. Deze kan de prestaties van de warmtepomp controleren, eventuele problemen opsporen en advies geven over verdere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Ook kun je nog een controle van de koelvloeistof. De koelvloeistof is een belangrijk onderdeel van de warmtepomp en moet regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de warmtepomp efficiënt werkt en geen storingen veroorzaakt. Laat daarom regelmatig de koelvloeistof controleren door een professional.

Controleer de ventilatorbladen. De ventilatorbladen van de warmtepomp zorgen ervoor dat er voldoende lucht door de warmtepomp kan stromen. Controleer daarom regelmatig of de ventilatorbladen niet vuil zijn en of ze nog goed draaien.

Welk type warmtepomp heeft het minste onderhoud nodig?

Er zijn verschillende soorten warmtepompen, zoals lucht/water, bodem/water en water/water warmtepompen. Over het algemeen vereist een lucht/water warmtepomp het minste onderhoud, omdat deze minder gevoelig is voor slijtage en minder bewegende onderdelen heeft dan andere types warmtepompen.

Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en geeft deze af aan het water dat door de leidingen van het verwarmingssysteem stroomt. Het systeem heeft geen grondboringen of waterbronnen nodig en er zijn geen externe leidingen nodig om de warmteoverdracht te realiseren. Hierdoor zijn er minder onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en is er minder kans op lekkages of storingen.

Bovendien is de buitenunit van een lucht/water warmtepomp gemakkelijker toegankelijk voor onderhoud en schoonmaak, wat het onderhoud verder vereenvoudigt. Dit maakt het makkelijker om de warmtewisselaar schoon te houden en de luchtinlaat en uitlaat vrij te houden van vuil en stof.

Welk type warmtepomp heeft het meeste onderhoud nodig?

In vergelijking met een lucht/water warmtepomp, vereist een bodem/water of water/water warmtepomp over het algemeen meer onderhoud. Dit komt omdat deze systemen gebruikmaken van een grondboring of waterbron als warmtebron, en hierdoor meer bewegende onderdelen hebben en een meer complexe installatie vereisen.

Bij een bodem/water of water/water warmtepomp moet er bijvoorbeeld een grondboring worden gemaakt, waarbij buizen met een koelmiddel in de grond worden geplaatst om warmte aan de bodem te onttrekken. Het boren van de grond kan een risico vormen voor de omgeving en het milieu, en het plaatsen van de buizen kan soms lastig zijn, vooral als er obstakels in de grond aanwezig zijn. Ook kan er slijtage optreden aan de buizen en de warmtewisselaar in de bodem, die bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken door aardverschuivingen of door blootstelling aan chemische stoffen in de bodem.

Verder hebben bodem/water en water/water warmtepompen vaak meer onderdelen dan lucht/water warmtepompen, zoals een circulatiepomp, een bronpomp, een expansievat en een buffer voor warmwateropslag. Al deze onderdelen hebben periodiek onderhoud nodig, zoals het vervangen van de pompen, het spoelen van de leidingen en het bijvullen van het koelmiddel.

Een ander aspect is dat de binnenunit van een bodem/water of water/water warmtepomp vaak minder goed toegankelijk is dan de buitenunit. Dit kan het onderhoud bemoeilijken en duurder maken, omdat er bijvoorbeeld extra werkzaamheden nodig zijn om bij de binnenunit te komen.